شرکت آسیا طب سرمند:

در سال 1389 فعالیت های خود را در زمینه واردات دارو به ایران آغاز نمود. این شرکت ابتدا به صورت قراردادی با شرکت های همکار فعالیت میکرد اما به لطف مهارت و دانش تیم خود توانست در فاصله کوتاه موفق به کسب آوازه ای خوش در میان برخی از شرکت ها و کارخانه های بزرگ در سراسر جهان به عنوان وارد کننده دارو به ایران و همچنین شرکت های داخلی و پزشکان ایرانی شود.

تیم مارکتینگ این شرکت با شرکت های مهم و بزرگ توزیع کننده دارو در ایران و همچنین با شبکه های بزرگ پزشکان ایرانی ارتباط نزدیک و مستقیم دارد، به صورتی که با ملاقات های مستقیم با پزشکان نیز برخی از محصولات خود را به دست بیماران میرساند.